BULUŞ BİLDİRİM FORMU

(Buluşu teknik açıdan tanımlayan bir buluş başlığı yazılmalıdır. Buluş başlığı, marka niteliğindeki terimler içermemelidir.)
(Buluşun ilgili olduğu teknik alan tanıtılmalı ve buluşun ilgili olduğu ürünün ve/veya yöntemin temel çalışma prensipleri anlatılmalıdır.)
(Buluşun ilgili olduğu üründeki ve/veya yöntemdeki, buluş tarafından çözülen teknik problemler anlatılmalıdır.)
(Buluşun çözüm getirdiği teknik problemlere çözüm getiren benzer uygulamalar açıklanmalıdır. Bunun için bilinen patent dokümanları listelenmeli, rakiplerin uygulamaları ve şirketin kendi uygulamaları açıklanmalıdır.)
(Buluşun benzer uygulamalar içeren patentlerden, rakip uygulamalarından ve şirketin uygulamalarından farklı yönleri ve buluşun getirdiği avantajlar açıklanmalıdır.)
(Buluş bir ürün veya aparat ise parçaları listelenmeli ve parçalar numaralandırarak şekil üzerinde gösterilmelidir. Ayrıca parçaların birbiriyle ilişkileri ve çalışma esnasındaki fonksiyonları anlatılmalıdır. Buluş bir yöntem ise adımları listelenmeli ve adımlar numaralandırarak akış şemasında gösterilmelidir. Ayrıca adımların çalışma esnasındaki fonksiyonları ve ürün/hizmet/süreç üzerindeki teknik etkileri anlatılmalıdır. Buluşa katkıda bulunan ek unsurlar (malzeme, üretim yöntemi gibi) varsa bunlar açıklanmalıdır. Buluşun varsa alternatif uygulamaları ana uygulama ile karşılaştırmalı olarak açıklanmalıdır.)
(Buluş ile ilgili tüm parçaların görülmesini sağlayan patlatılmış/perspektif/kesit görünüşler içeren şekiller verilmelidir. Yöntem ile ilgili akış şeması veya şemaları verilmelidir. Parça ve adım numaraları şekiller üzerinde gösterilmelidir. Şekiller wire-frame olarak elektronik ortamda hazırlanmalıdır. Şekiller BBF’ye ek olarak e-mail ile gönderilebilir.)
(Buluşa ilişkin yapılmış veya yapılması planlanan yazılı veya sözlü açıklamalar(fuar, satış, teklif,tanıtım, makale, konferans, kitap, tez, yarışma, her türlü medya aracındaki reklamlar vb.) yeri ve tarihi ile birlikte yazılmalıdır.)
(Buluşun hangi tarihte, nerede ve nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgileri girilmelidir. Buluş bir proje çerçevesinde gerçekleştiyse projenin adı ve başlangıç/bitiş tarihleri yazılmalıdır.)

 

Okan TeknoArGe A.Ş.

Hakkımızda

Okan Tekno ArGe A.Ş. Okan Üniversitesi ve Okan Holding iştiraki olup, Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ARPROGED faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak 2014 yılında kuruluşunu tamamlamış ve Teknopark İstanbul'da faaliyet göstermektedir.

Okan Tekno ArGe A.Ş.


Teknopark İstanbul
Sanayi Mahallesi No 1/1A Pendik İstanul
P: +90 (216) 510 6075